U kategoriji čaše jednokratne za hladne napitke možete pronaći jednokratne čaše za hladne napitke kapaciteta 0.1 l i 0.2 l sa ili bez boždara.